Leroy Design A/S is an international studio for design and architecture established by Paul Leroy, Master of Arts in Architecture at The Royal Danish Academy of Fine Arts.

Services offered are all design aspects of architecture, interior design, furniture and product design and space branding. The essence of our work is an integration of space, form, light and functions, delivering value to users.

The aim is to create the perfect balance between all the factors – to establish harmony between the user and the surroundings. Within each task we strive to reach an aesthetically intensity that appeals to human senses at several levels. We want to invite to interaction, creating joy and value for users – every day.
We think in sustainable and innovative solutions

that are timeless and long lasting – without ever losing edge. We believe that good design and architecture is a matter of thorough thoughts in functions, caring highly about the user all the way down to the smallest detail.

We are specialized in tailor-made solutions to every client.

We analyze the clients’ needs and the given parameters. We translate the corporate brand and materialize the brand into functional solutions to make these solutions genuine contributors to business performance.

Integrated Design Solutions

are possible for us to deliver due to our network of brand strategists, engineers, visualizers and craftsmen, who under our leadership and orchestration assure the best solution in all aspects of the task from concept design to detailed end-product.

The clients

that we have provided design solutions to, include: Mercedes-Benz, Telenor, PwC, Takeda, Apple, Grey Nordic, Copenhagen Airports, Novo Nordic, Siemens, Sony, Vestas, Topdanmark, B&O, Paustian and Gubi.

Leroy Design A/S er et internationalt arkitekt- og designfirma, etableret af Paul Leroy, Cand. Arch. fra Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Essensen i vores arbejde er at skabe en balance mellem rum, proportioner, lys, funktioner og materialer – der giver mening for øje, krop og sjæl. Vi tror på, at skønhed kun får substans, når alt er gennemtænkt i funktion og ned i mindste detalje. Og fremstår enkelt. Opgaven for os består derfor i at simplificere noget komplekst til et enkelt resultat, der appellerer så stærkt til de menneskelige sanser, at det giver lyst til interaktion og skaber velvære og værdi – hver dag.
Vi tænker i bæredygtige løsninger,

der på en gang er tidløse og i kontekst med tiden.

Vi er specialiserede i at skræddersy løsninger.

Vi lytter, analyserer situationen og kundens behov. Vi forstår at tolke en virksomheds DNA og strategier for branding og derefter konkretisere dem i fysiske løsninger, der afspejler virksomhedens identitet.

Integrerede helhedsløsninger

skaber vi gennem et samarbejde med vores netværk af brand strateger, ingeniører, entreprenører og 3D-visualiseringseksperter, som under vores ledelse og organisering sikrer en optimal løsning i alle aspekter fra koncept til færdigt produkt.

Kunder

– som vi har skabt produkter til og løsninger for, og i de fleste tilfælde fortsat gør, er bl.a.: Mercedes-Benz, Telenor, PwC, Takeda, Apple, Grey Nordic, Copenhagen Airports, Novo Nordic, Siemens, Sony, Vestas, Topdanmark, B&O, Paustian og Gubi.